DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Zásobník s plovoucí střechou T 580.6 benzol (Ø 24 m, hmotnost 54 t )
 • Zásobník Z 340.1 naftalen ( Ø 14m, hmotnost 35t )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Zásobník produktu Z 368.3 ( hmotnost 15 t, materiál tř. 1.4541 )
 • Zásobník tekuté smoly Z 175.12 ( Ø 7,5 m, objem 250 m3 )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Zásobník diphylu T 178.17 ( Ø 2 m, hmotnost 5,5 t )
 • Expanzní nádrž T 178.27 ( Ø 1,2 m, hmotnost 1,3 t )

OHL ŽS, a.s.Brno

 • Zastřešení ostrovního nástupiště
 • výroba ocelových konstrukcí ( hmotnost 6 t )

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Sběrná nádrž F 384.4 ( Ø 1 m, hmotnost 720 kg, materiál tř. 1.4541 )
 • Skladovací zásobník Z 274.2 ( Ø 8,6 m, hmotnost 30 t )
 • Sběrná nádrž B 260.40 A ( Ø 1 m, hmotnost 890 kg, materiál tř. 1.4541 )

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Zásobník s plovoucí střechou T 580.8 benzol ( Ø 24 m, hmotnost 50 t )
 •  Odčpavkovací kolony provozu CHČOV
 • dodávka talířových pater kolon ( hmotnost 7,5 t )

OHL ŽS, a.s.Brno

 • Stojany pro solární panely
 • výroba prvků rámů FTVE – I-IV. etapa ( množství 4 800 ks )

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Skladovací zásobník na čistý ftalanhydrid F – 61 D ( Ø 9,6 m, hmotnost 27 t, materiál tř. 1.4571 )
 • Skladovací zásobník na čistý ftalanhydrid F – 61 E ( Ø 9,6 m, hmotnost 27 t, materiál tř. 1.4571 )

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Střední díl filmové odparky C 260.8 – výroba a montáž výměníku ( hmotnost 11 t )

OHL ŽS, a.s.Brno

 • Výstavba Královopolského tunelu Brno
 • výroba příhradových nosníků „HEBREX“ a „ BRETEX“ ( hmotnost 2600 t )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Zásobník na solnou lázeň F-16B reaktoru D-14 ( Ø 4 m, hmotnost 23 t )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Nádrže T 799.1,2 ( Ø 1 m, hmotnost 2,5 t )
 • Míchací nádoba T 360.3 ( Ø 1,2 m, hmotnost 1,1 t )
 • Nádrž smoly T 260.25 ( Ø 2,5 m, hmotnost 3,5 t, materiál tř. 1.4541)

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Kolona D 602 ( výška 13m, hmotnost 10 t )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Nádrž T 798.1 ( Ø 2,8 m, hmotnost 16 t )

DÜRKOPP FÖRDERTECHNIK GmbH, Bielefeld, Germany (DE)

 • výroba OK pro halu ( hmotnost 48 t )

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Dodávka 45 pater vnitřní vestavby kolony D 202 a D 203 ( výška 31 m, šířka 3 m )

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Zásobník Z 546.11 ( Ø 5,7m, hmotnost 13 t )
 • Zásobník Z 546.13 ( Ø 5,7m, hmotnost 13 t )

CHEPOS a.s. Brno

 • Provozní zásobník čistého ftalanhydridu F 61C ( Ø 9,6 m, hmotnost 27 t, materiál tř. 1.4571)

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Uskladňovací nádrž s pevnou střechou Z 398.1 ( Ø 14 m, hmotnost 76 t )
 • Uskladňovací nádrž s pevnou střechou Z 398.2 ( Ø 14 m, hmotnost 76 t )
 • Uskladňovací nádrž s pevnou střechou Z 398.3 ( Ø 14 m, hmotnost 76 t )
 • Uskladňovací nádrž s pevnou střechou Z 398.4 ( Ø 8 m, hmotnost 24 t )
 • Uskladňovací nádrž s pevnou střechou Z 398.5 ( Ø 8 m, hmotnost 24 t )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Ocelový komín ( výška 34,2 m )

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Zásobník s plovoucí střechou T 580.3 benzol ( Ø 24m, hmotnost 95 t )

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Zásobník Z 357.1 ( Ø 9 m, hmotnost 27 t )
 • Zásobník Z 357.2 ( Ø 9 m, hmotnost 27 t )
 • Zásobník Z 357.3 ( Ø 9 m, hmotnost 27 t )
 • Zásobník Z 357.4 ( Ø 9 m, hmotnost 27 t )
 • Zásobník Z 357.5 ( Ø 9 m, hmotnost 27 t )
 • Most skladu frakcí – OK pro kabelové mosty
 • dodávka a výroba ocelových konstrukcí ( hmotnost 27 t )

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Zásobník s plovoucí střechou T 580.1 benzol ( Ø 24m, hmotnost 160 t )

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Likvidace exhalací čpavkových vod – II. etapa
 • dodávka spalovací komory, komínu, cyklónu a ejektoru

Železárny Štěpánov nad Svratkou

 • Zavedení technologie ST směsí
 • dodávka a montáž zařízení

Jihomoravská armaturka s.r.o. Hodonín

 • Oprava formovacích rámů linky „Malcus“
 • Generální oprava vytlačovacího zařízení „Malcus“

Kočka, inženýrské technologie s.r.o., Brno

 • Vypírací kolona 1310 – CO2
 • Nádrž na čpavkovou vodu 1310 – H17

DE SWEEMER, EEKLO, Belgie

 • Slévárenská formovací linka
 • výroba a montáž zařízení formovací linky

Pražské vodovody a kanalizace a.s. Praha

 • dodávka prvků pro vodojemy Novohradská, Lhotka, Kamýk

Železárny Štěpánov nad Svratkou

 • Odprášení kuploven

VSK Pardubice s.r.o.

 • Procesní aparát – 2000 l
 • Tlaková nuč DN 1400

EKOENGINEERING s.r.o. Brno

 • dodávka a montáž výpustných zvonů sil

RIOS spol. s r.o. Valašské Meziříčí

 • Výměník E 112 ( průměr 3,6 m, délka 12 m, hmotnost 40 t ) )

Kočka, inženýrské technologie s.r.o., Brno

 • aparátová hrdla a díly vnitřní vestavby destilační kolony
 • výroba ocelového sila na vápno

EKOENGINEERING s.r.o. Brno

 • Odsiření kotlů K3, K4, K5 – Teplárna Otrokovice
 • dodávka a montáž výpustných zvonů sil

Georg Fischer DISA s.r.o.

 • dodávka tryskacích kabin a zařízení pro slévárenskou výrobu

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Odlučovač CO2
 • Zásobní nádrž Santothermu
 • Zásobník T 544.5,6,7
 • Vodní pračka C 544.9,10
 • Zásobník Z 163.3

Synthesia a.s. Pardubice

 • dodávka zásobníku kapalného chloru

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Dělička T 260.5
 • Zásobník s plovoucí střechou T 580.20 benzol ( Ø 24 m, hmotnost 35 t )
 • Zásobník s plovoucí střechou T 580.4 benzol ( Ø 12 m, hmotnost 14 t )

Synthesia a.s. Pardubice

 • Tlaková nuč vč. pohonných jednotek míchání a zdvihu

Synthesia a.s. Pardubice

 • Cirkulační zásobník H 556
 • Zpětný chladič E 520,521,522
 • Zásobník Fosgenu
 • Předloha regenerace methanolu H 526

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Zásobník T 583.1,2,3,4,5
 • Kolona C 583.1,2
 • Kondenzátní nádrž T 363.42

Spolana a.s. Neratovice

 • Zásobník H 102,102,103 ( objem 63m3 )
 • Uskladňovací nádrž

ABB Lummus Chemoprojekt s.r.o. Brno

 • WHITE ROOM – Cutisin Slavkov u Brna – dodávka a montáž technologického zařízení pro výrobu obalů v potravinářství