Realizace investičních akcí a generálních oprav.

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Oprava zásobníku s plovoucí střechou T 580.6 benzol ( Ø průměr 24 m, hmotnost 54 t )
 • Oprava zásobníku Z 340.1 naftalen ( Ø 14m, hmotnost 35t )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Rekonstrukce skladování dehtových olejů a likvidace odpadních vod z SO804 a SO 805 – realizace strojní části investiční akce

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Nová granulace smoly – Zpracování tekuté smoly – realizace strojní části investiční akce
 • Zvýšení kvality a výroby AOI, ACN a pyrenu – realizace strojní části investiční akce

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Oprava zásobníku s plovoucí střechou T 580.18 benzol ( Ø 24 m, hmotnost 54 t )
 • Oprava zásobníku s plovoucí střechou T 580.5 benzol ( Ø 24 m, hmotnost 54 t )

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Rekonstrukce spalovací jednotky R1 – potrubní rozvod z rampy autocisteren – realizace strojní části investiční akce

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Rafinér R8 – realizace strojní části investiční akce

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Oprava zásobníku s plovoucí střechou T 580.7 benzol ( Ø 24 m, hmotnost 35t )
 • Oprava zásobníků Z 368.1 a Z 368.2 antracen ( Ø 5,7 m )

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Oprava zásobníku s plovoucí střechou T 580.8 benzol ( Ø 24 m, hmotnost 50 t )
 • Oprava zásobníků T 580.13 a T 580.14 benzol ( Ø 8,5 m, hmotnost 13 t )

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Náhrada, modernizace a hermetizace zásobníků a reaktorů mísírny – realizace strojní části investiční akce

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Likvidace exhalací dehet – realizace strojní části investiční akce
 • Zásobníky na čistý ftalanhydrid F 61 D,E ( Ø 9,6 m, celková hmotnost 54 t, materiál tř. 1.4571 ) – realizace strojní části investiční akce

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Generální oprava nádrže Z 382.11 antracen ( Ø 8 m, hmotnost 37 t )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • IV. linka výroby antrachinonu – Organik Otrokovice
 • technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy vč. provozního potrubí – realizace strojní části investiční akce

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Homogenizace zásobníků SAO I. – Z 382.11 a Z 382.12 antracen – realizace strojní části investiční akce

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Generální oprava nádrže Z 382.12 antracen ( Ø 18 m, hmotnost 48 t )
 • Filmová odparka C 260.8 – výměna středního dílu Filmové odparky ( hmotnost 11 t )

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Desublimátor E-18E ( hmotnost 32 t ) – realizace strojní části investiční akce

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Intenzifikace výroby změkčovadel – I. etapa – Organik Otrokovice
 • Instalace chladících věží
 • Intenzifikace na kotli K5
 • Výstavba spalovny exhalací – realizace strojní části investiční akce

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Oprava zásobníku Z 340.1 naftalen ( Ø 14 m, hmotnost 40 t )

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Generální oprava zásobníku s plovoucí střechou T 580.20 benzol ( Ø 24 m, hmotnost 110 t )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Rekonstrukce spouštěcí stanice dehtů – 2. etapa – realizace strojní části investiční akce
 • Intenzifikace výroby těžkých aromátů antracen – Filtrování vstupních látek ( Amafilter ) – realizace strojní části investiční akce

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Rekonstrukce spouštěcí stanice dehtů – Nádrž T 798.1 – realizace strojní části investiční akce

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Hermetizace zásobníků a likvidace exhalací – Rekonstrukce rampy PYOT- realizace strojní části investiční akce

BorsodChem MCHZ s.r.o. Ostrava

 • Dovybavení kolony C 1401 – vnitřní vestavba Sulzer – montáž vnitřní vestavby Sulzer

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Oprava vnitřní vestavby kolony C 363.31 a C 363.32 – výměna ventilových pater vnitřní vestavby kolon

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Oprava vnitřní vestavby kolony D 202 ( výška 31 m ) – dodávka a výměna 45 pater vnitřní vestavby kolony

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Zesílení ocelové konstrukce vnitroblokových mostů A,B – úprava fyzikální rafinace naftalen – realizace strojní části investiční akce
 • Stáčení autocisteren Z 42 / 203 – Organik Otrokovice – realizace strojní části investiční akce

BorsodChem MCHZ s.r.o. Ostrava

 • Dovybavení kolon C 1402, 1405, 1101 – vnitřní vestavba Sulzer – montáž vnitřní vestavby Sulzer

CHEPOS a.s. Brno

 • Rekonstrukce výrobny ftalanhydridu – realizace strojní části investiční akce

Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

 • Rekonstrukce městské nemocnice Valašské Meziříčí – dětské oddělení – dodávka a montáž ocelového skeletu ( hmotnost 100 t )

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Generální oprava zásobníku s plovoucí střechou T 580.2 benzol ( Ø 24 m, hmotnost 100 t )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Dvoukolonový systém P 803 / 200 – Likvidace exhalací z výroby Naftalen – realizace strojní části investiční akce

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Rozšíření skladu tekuté smoly – uskladňovací nádrže s pevnou střechou Z 398.1, Z 398.2, Z 398.3, Z 398.4, Z 398.5 – dodávka a montáž uskladňovacích nádrží, potrubních rozvodů a ocelových konstrukcí

STV GLASS a.s. Valašské Meziříčí

 • Rekonstrukce potrubních rozvodů a ocelových konstrukcí – realizace strojní části investiční akce

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Generální oprava zásobníku s plovoucí střechou T 580.3 benzol ( Ø 24m, hmotnost 95 t )

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Zásobníky fenanthrenové frakce – realizace strojní části investiční akce
 • Zásobníky fenanthrenové frakce 2001a

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

 • Generální oprava zásobníku s plovoucí střechou T 580.1 benzol ( Ø 24m, hmotnost 180 t )

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Zvýšení účinnosti odsávání SO 282 – Spalovna průmyslových odpadů – realizace strojní části investiční akce

RIOS spol. s.r.o. Valašské Meziříčí

 • Likvidace exhalací čpavkových vod – II. etapa – realizace strojní části investiční akce

PRODEZ a.s. Valašské Meziříčí

 • Filmová odparka – Okruh smoly – realizace strojní části investiční akce
 • Podavač škváry – Spalovna průmyslových odpadů – montáž

Elektrárna Chvaletice a.s.

 • Nádrž odpadních vod z odsiření – dodávka a montáž zásobníku ( Ø 8 m, výška 10 m )

RIOS spol. s r.o. Valašské Meziříčí

 • Katalytické spalování odpadních plynů z výrobny Ftalanhydridu – realizace strojní části investiční akce