slide_300Firma svým technickým vybavením a profesní skladbou pracovníků nabízí provedení těchto prací :

  • montáže velkokapacitních zásobníků a plynojemů, uskladňovacích nádrží PHM a chemických produktů, jejich generálních oprav (výměny dna, střechy, pláště nádrží) a montáž ekologických těsnění plovoucích střech
  • montáže a opravy průmyslových pecí a kotelen
  • montáže ocelových konstrukcí
  • montáže potrubních rozvodů ( parovody, horkovody a produktovody všech DN z materiálů třídy 11 až 17 svařované elektrodou i v ochranné atmosféře )
  • montáže čistíren odpadních vod
  • montáže technologických souborů a zařízení ( výměníky tepla a chladu, tlakové nádoby, destilační kolony, čerpadla, regulační stanice atd. )
  • demontáže technologických zařízení určených k likvidaci

Ověřování kvality provedených prací je zajištěno v souladu s ČSN-EN pro montáž potrubí, ocelových konstrukcí, vyhrazených plynových a tlakových zařízení

Vedením montážních skupin jsou pověřováni zkušení montéři s mnohaletou praxí z tuzemských i zahraničních montáží ( Chemopetrol Litvínov, JE Dukovany, Slovnaft Bratislava, JE Jaslovské Bohunice, Irák – rafinerie Basra, Sýrie – rafinérie Homs, Barma – závod na výrobu pneu )

Mimo výše uvedené činnosti zajišťujeme na přání zákazníka provedení projekčních prací, dodávku nátěrů, izolací a lešení.

Výběr z našich referencí naleznete zde.