Novinka č.1

Posted on Lis 11, 2013

Firma svým technickým vybavením a profesní skladbou pracovníků nabízí provedení těchto prací :

  • montáže velkokapacitních zásobníků a plynojemů, uskladňovacích nádrží PHM a chemických produktů, jejich generálních oprav (výměny dna, střechy, pláště nádrží) a montáž ekologických těsnění plovoucích střech